Cennik

Usługa Cena Uwagi
Opłata za prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) -
Podatnicy bez VAT
od 90 zł od 1 do 50 dokumentów
od 140 zł od 51 do 100 dokumentów
od 220 zł od 101 do 200 dokumentów
Opłata za prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt) -
Podatnicy VAT
od 110 zł od 1 do 50 dokumentów
od 160 zł od 51 do 100 dokumentów
od 250 zł od 101 do 200 dokumentów
Opłata za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Podatnicy bez VAT od 110 zł od 1 do 40 dokumentów
od 170 zł od 41 do 100 dokumentów
od 250 zł od 101 do 200 dokumentów
Opłata za prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - Podatnicy VAT od 130 zł od 1 do 40 dokumentów
od 185 zł od 41 do 100 dokumentów
od 285 zł od 101 do 200 dokumentów
Opłata za prowadzenie ksiąg rachunkowych od 320 zł od 1 do 40 dokumentów
od 600 zł od 41 do 100 dokumentów
od 920 zł od 101 do 200 dokumentów
Prowadzenie spraw kadrowych i płacowych od 25 zł/os. pracownik
od 20 zł/os. umowa zlecenie/umowa o dzieło
od 15 zł/os. urlop macierzyński
od 25 zł/os. PFRON
Sporządzanie zeznań podatkowych od 15 zł
Pomoc w założeniu działalności gospodarczej 50 zł dla osób, które podpiszą umowę na obsługę księgową - gratis
Powyżej 200 dok. ceny ustalane są indywidualnie. Zapytaj o cenę